همـﮧ مے تونن « اسمت » رو صـدا ڪُنـن

اما یڪے هست ڪـﮧ

وقتے اسمت رو میگـﮧ " لذت " مے برے

و با "تمام وجود"

در جوابش دوست دارے بگے:

"جون دلم"

شعرها و عکس های عاشقانه بهارجون

جمعه سوم خرداد 1392 | 18:37 | سبحان |
حکایت بارانی بی امان است

اینگونه که من

"دوستت دارم"

شعرها و عکس های عاشقانه بهارجون

جمعه سوم خرداد 1392 | 18:36 | سبحان |
ساده اتفاق افتاد

تو با برقِ نگاهت به من خندیدی و

"دلم"

رسمِ تپیدن از یاد برد...!

شعرها و عکس های عاشقانه بهارجون

جمعه سوم خرداد 1392 | 18:36 | سبحان |
تمام خوبی حس مالکیت اینه که

از کسی که دوسش داری بپرسی تو مال کی هستی؟!

و اون بدون معطلی بگه:

" فقط مال تو "

شعرها و عکس های عاشقانه بهارجون

جمعه سوم خرداد 1392 | 18:36 | سبحان |
یـہ منبعِ آرامِش میخوام

یـہ شونہ

یہ کوه دلخوشےِ

یہ

" تــــــو "

شعرها و عکس های عاشقانه بهارجون

جمعه سوم خرداد 1392 | 18:36 | سبحان |
خـدایـا مـن بهتـرش ُرو نخـواستم، 

مـن فقـط اونـو میـخوام

لطفا هیچ وقت ازم،

نگیــرش!

شعرها و عکس های عاشقانه بهارجون

جمعه سوم خرداد 1392 | 18:35 | سبحان |
تو بازی زندگی موقع یار کشـی

چه خوبه آدم بگه:

من وعشقم، شما و همه...!

شعرها و عکس های عاشقانه بهارجون

جمعه سوم خرداد 1392 | 18:35 | سبحان |

یه وقتـایی هـم هســت


که مزه ی بودن یکی


یه جوری رفته زیر دنـــدونت !!


که وقتی ازش دوری


همه چی میشه زهرمــــار!

شعرها و عکس های عاشقانه بهارجون

جمعه سوم خرداد 1392 | 18:35 | سبحان |
بهترین لذتی که توی دنیا هست

اینه که بدونی

یه نفر خیلـی دوسِت داره

شعرها و عکس های عاشقانه بهارجون

جمعه سوم خرداد 1392 | 18:34 | سبحان |
نه طبق ِ مُد دوستت دارم

نه به حکم سنت!

همه چیز بنا بر فطرت است

"خوب ها"

دوست داشتنی اند مثل

" تـــو "

شعرها و عکس های عاشقانه بهارجون

جمعه سوم خرداد 1392 | 18:34 | سبحان |